Publikasjoner

Her finner du mine publikasjoner, foredrag og intervjuer på norsk. Sjekk ut denne siden for publikasjoner på engelsk. Det meste av min forskning er tilgjengelig for alle. Ta gjerne kontakt om jeg kan bidra med et faglig innlegg eller noe.

Populærvitenskapelige artikler

Intervjuer

 • Myklemyr, A. (2014) Slik lykkes du med lean, Ukeavisen Ledelse, 22-8-2014
 • Dragland, Å. (2014) Størst effekt først etter noen år, Gemini.no, 26-6-2014. Også publisert i Adresseavisen.
 • Brandslet, S. (2014) Intervju om PhD: Slår et slag for rutiner på jobben, in Aftenposten 10-1-2014. Først publisert på Gemini.no og Forskning.no
 • Brennset, M. (2014) Intervju om PhD: Fart i Barten, Firda, 13-1-2014
 • Hansen, J.N. (2013) Intervju om PhD: Det går an å effektivisere utan å seie opp folk, in Firda Tidend 6-12-2013, p. 11
 • Langva, N. E. (2012). Torbjørn Netland reiser kloden rundt for å se hva som virker: Moderne produksjon med “gammelt” nytt. Logistikk og Ledelse. Oslo, Hjemmet Mortensen Fagmedia AS. 25: 4-8.
 • Interview about PhD research visit in the USA: The Globetrotter: PhD Candidate Torbjørn Netland’s year abroad, in SFI Norman Annual Report 2012, p. 25.
 • Intervju om logistikkmiljøet ved NTNU/SINTEF: Logistikk & ledelse nr 10/2010 “Norges største logistikkmiljø” s. 22-26
 • Intervju omforskningsprosjektet Ideell Fabrikk: Industrien nr 7/2010 “Avansert fly gir avansert fabrikk”, s. 20-24
 • Intervju omforskningsprosjektet Ideell Fabrikk: Teknisk Ukeblad nr 19/09 ”Høyteknologisk fabrikk med skreddersøm – Planlegger den Ideelle Fabrikken”, s. 48-53
 • Interview about logistics in the pharmaceuticals industry: Run Out Of Pain Killers Again?, Medicalnewstoday.com, 30.9.2008

Flere publikasjoner finner du her (engelsk).

Video

Forsker Grand Prix

Høsten 2013 deltok jeg i Forsker Grand Prix, en nasjonal konkurranse i forskningsformidling. I denne konkurransen presenterte jeg min 4-årige doktorgrad på 4 + 6 minutter. Her er resultatet:

Den første videoen (4 minutter) introduserer Toyota Production System (TPS), og hvordan andre bedrifter tilpasser TPS til sine egne behov: XPS. Eksemplene fra Volvo og Jotun viser at XPS har en positiv effekt på bedriftenes ytelse:

Den andre videoen (6 minutter) viser hvordan fabrikkenes ytelse forbedres over tid når man innfører et XPS eller lean. Her gjør jeg også et eksperiment som mest trolig aldri har blitt gjort i sammenheng med forskningsformidling før… Enjoy:

Introduksjon til lean-programmer

I april 2016 inviterte BKK i Bergen meg til å si noe om hva lean og lean programmer er. Resultatet kan du se her:

Implementere lean: Hva bør ledere gjøre?

I en direkte oppfølger til introduksjonsforedraget la jeg frem resultatene av min forskning på ledelse av leanprogrammer:

Leave a Reply